Psychopatia: Kim jest psychopata? Cechy - lista kontrolna

PsychopataPsychopata to osoba, która ma osobowość samolubną i antyspołeczną, często ma skłonności kryminalne i brakuje jej empatii dla innych. Termin ten jest dla wielu dość luźny. Psychopatia nie jest odrębną diagnozą, ale podgrupą dyssocjalnego i antyspołecznego zaburzenia osobowości. Nie jest też zjawiskiem albo - albo. Można być mniej lub bardziej psychopatycznym.

To naprawdę dotyczy wszystkich diagnoz. Jest różnica między byciem smutnym a depresją. lub przejście od obsesyjnej myśli do zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Musi istnieć granica dla statystycznie nietypowych objawów i oznak, a także musi pociągać za sobą upośledzenie funkcji i powodować subiektywne cierpienie. Sam psychopata często nie czuje się źle, ale ludzie wokół niego tak.

Psychopatia a dbanie o potrzeby innych ludzi

W psychologii rozróżnia się egoizm i egocentryzm. Małe dziecko jest egocentryczne. Nie rozumie perspektywy innych ludzi. Kiedy jesteś samolubny, widzisz potrzeby innych ludzi. Psychopaci są samolubni. Brakuje im empatii, ale stopień empatii jest różny. Niektórzy psychopaci posługują się - jeśli nie empatią, to przynajmniej swego rodzaju prekursorem empatii. Muszą to mieć, aby móc zrozumieć i wykorzystać słabość innych ludzi. Są oni  zwykle określani jako powierzchowni, czarujący i inteligentni, ze słabą zdolnością uczenia się na podstawie doświadczenia. Są patologicznie samolubni, nie czują wyrzutów sumienia ani winy, są impulsywni, mają wysokie poczucie własnej wartości, manipulują zachowaniami, słabą samokontrolą, rozwiązłymi zachowaniami seksualnymi i kryminalną wszechstronnością.

Psychopaci, którzy odnieśli sukces

U niektórych bycie zimnym i niewrażliwym jest postrzegane jako zaleta. Na przykład menedżerowie najwyższego szczebla, którzy nie dbają o ludzi, którzy dla nich pracują, ale są zainteresowani tylko osiągnięciem określonych celów. Niektóre stopnie psychopatii są trudne do zauważenia - można powiedzieć, że są tacy co odnoszący sukcesy i Ci którym się nie powiodło. Przegrani są w więzieniu. Ci, którzy odnieśli sukces, wiedzą, jak maskować znaki i mogą udawać, że są empatyczni. Inną cechą ciemnej tetrady jest sadyzm. Sadysta czerpie radość i przyjemność z cudzego bólu. Jest obojętny na ból, który zadaje innym. Robi coś, aby coś osiągnąć i może użyć gróźb lub uroku, aby się tam dostać.

Psychopatia występuje częściej u mężczyzn

Wydaje się, że schorzenie to występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Około jeden procent mężczyzn i 0,3 do 0,7 procent kobiet można zaklasyfikować jako psychopatów, ale można mieć kilka cech psychopatycznych, nie kwalifikując się jako psychopata.

Cechy psychopaty

Psychopatia charakteryzuje się wzorcem ignorowania i naruszania praw innych. Może to objawiać się poważnymi zachowaniami przestępczymi, oszustwem dla osobistej korzyści lub przyjemności, impulsywnością/niemożnością planowania, irytacją lub agresją, która często kończy się przemocą fizyczną, lekkomyślnym lekceważeniem bezpieczeństwa własnego lub innych osób, problemami z realizacją ważnych obowiązków, takich jak praca i obowiązki związane z rodziną oraz brak znaczących wyrzutów sumienia lub poczucia winy za krzywdę wyrządzaną innym ludziom przez swoje czyny.

Aby wykryć, czy ktoś jest psychopatą, stosuje się specjalne formularze oceny, takie jak lista kontrolna psychopatii (PCL), która została opracowana przez kanadyjskiego psychologa Roberta Hare'a w latach 70. i od tego czasu została zaktualizowana.

Lista kontrolna składa się z określonych cech osobowości obecnych w psychopatii, w tym:

 1. Powierzchowny urok
 2. Wspaniałe poczucie własnej wartości
 3. Potrzeba bodźców/łatwo się nudzi
 4. Manipulacyjny
 5. Patologiczne kłamstwo
 6. Pasożytniczy styl życia
 7. Brak empatii
 8. Niezdolność do wzięcia odpowiedzialności za własne działania
 9. Kryminalna wszechstronność

Jaka jest przyczyna psychopatii?

Większość lekarzy zgadza się dzisiaj, że psychopatia jest wrodzona, ale dorastanie z wielkim zaniedbaniem, na przykład z wielokrotnymi nadużyciami w młodym wieku, może również powodować zaburzenia osobowości. Jeśli twój ojciec jest chory, masz genetycznie zwiększone ryzyko zachorowania, ale jego zachowanie może również wywołać u ciebie uraz. Zaburzenie to występuje również u osób, które miały dobrych rodziców.

Psychopata
Napis - psychopata

Psychopatia charakteryzuje się nieprawidłowościami strukturalnymi i funkcjonalnymi w obszarach mózgu. Badania wykazują, że chorzy mają mniej istoty szarej w obszarach mózgu, które są ważne dla zrozumienia uczuć i intencji innych ludzi. Uszkodzenie tych obszarów wiąże się z brakiem empatii, upośledzoną reakcją na strach i zmartwienie oraz brakiem emocji, takich jak poczucie winy i wstydu.

Według niektórych lekarzy nie ma różnicy między psychopatą a socjopatą: są to po prostu różne słowa, które określają tę samą cechę osobowości. Około jeden procent dorosłej populacji zostałby sklasyfikowany jako psychopaci. Popełniają oni większą liczbę gwałtownych ataków niż nie zdrowi ludzie, a cecha osobowości jest silnym predyktorem brutalnej recydywy. W ciągu jednego roku od uwolnienia psychopaci są około trzy razy bardziej narażeni na ponowne popełnienie przestępstwa niż osoby bez zaburzeń.

Osoby z dyssocjalnym zaburzeniem osobowości często mają wiele zaburzeń osobowości

Mężczyźni, którzy siedzą w środku, często mają zaburzenia osobowości dyssocjalnej i zaburzenia osobowości niestabilnej emocjonalnie. Częstymi kombinacjami są również dyssocjalne zaburzenie osobowości i narcyzm, uzależnienie i psychopatia, sadyzm i psychopatia seksualna oraz paranoidalne zaburzenie osobowości i psychopatia. Im więcej masz jednocześnie zaburzeń osobowości, tym gorzej. Istnieje dobre leczenie zaburzeń osobowości niestabilnych emocjonalnie. Nie możesz nic zrobić z psychopatią. Osoby z tymi zaburzeniami również nie przychodzą do psychologa po pomoc. Nie szukają pomocy, dopóki nie muszą, a potem często w związku z tym, trafiają do więzienia.

W ten sposób ujawniasz psychopatę

Identyfikacja osób z cechami psychopatycznymi ma kluczowe znaczenie przy obliczaniu prawdopodobieństwa nowych czynów przestępczych. Ale jak my, którzy nie jesteśmy psychologami ani badaczami, odkrywamy, że dana osoba jest psychopatą?

 1. Osoby z psychopatią często będą bardzo czarujące. Szczególnie młode kobiety, które lubią tak zwanych złych chłopców i akcję, przekonają się, że tacy mężczyźni mogą być ekscytujący.
 2. Wielu jest szczęśliwymi kłamcami i przechwala się rzeczami, które są oczywiście fałszywe.
 3. Psychopata często będzie próbował cię kontrolować, uniemożliwi ci spotkanie z przyjaciółmi. Często można ich złapać na kłamstwie, oszustwie lub uderzeniu.
 4. Często mają niewielu bliskich przyjaciół i mają problemy z utrzymaniem pracy. Często są skazywani za takie rzeczy, jak cudzołóstwo finansowe.
 5. Często mają wiele wymówek i chcą powiedzieć, że to czyjaś wina.

Marlena Mokras
Kobieta, mama, żona, psycholog, pedagog, nauczyciel - kolejność nieprzypadkowa. Pasjonatka zdrowego stylu życia, lubiąca (chyba jak każda kobieta) śledzić trendy modowe i urodowe.

Komentarze