Kim jest masochista? Masochizm seksualny, psychiczny, emocjonalny

MasochizmTermin masochizmu kojarzy się nam ze sferą seksualną - i słusznie, masochista bowiem osiąga satysfakcję seksualną tylko wtedy, gdy jest upokarzany przez partnera. Może się nam to wydać dziwne lub nawet nieprzyzwoite, masochizm jednak nie musi być czymś złym. Poza tym, jest pojęciem o wiele szerszym, obejmuje także sferę emocjonalną i psychiczną. Warto poznać te dwie strony masochizmu.

Masochizm seksualny - przyczyny, objawy, metody leczenia

Masochizm w ujęciu seksualnym to najpowszechniejsze rozumienie tego terminu. Masochista seksualny odczuwa przyjemność ze zbliżenia tylko wtedy, gdy bliska mu osoba upokarza go, stosuje przemoc psychiczną ale i nierzadko fizyczną. Mamy wtedy do czynienia z sadomasochizmem.

Przyczyny
Wśród przyczyn masochizmu wymieć można przyczyny biologiczne, w tym uwarunkowania genetyczne. Możliwy jest udział czynników środowiskowych w genezie masochizmu, np. gdy dziecko było świadkiem zbliżeń seksualnych rodziców w bardzo młodym wieku i nie potrafiło sobie tego odpowiednio wytłumaczyć. Nie są znane dokładnie czynniki, które warunkują rozwój tej preferencji seksualnej.

Objawy i leczenie
Masochizm traktowany jest jedna jako zaburzenie seksualne, obejmuje bowiem praktyki, które nie są społecznie akceptowane. Masochista lubi być bity, wiązany w czasie seksu, ale podniecająco działają na niego również wyzwiska. Zwykłe zbliżenie nie daje mu satysfakcji. Ze względu na swoje preferencje masochista żyje w stresie, że zostaje zdemaskowany, poszukuje jako partnera seksualnego innego masochisty. Gdy obie strony akceptują taki stan rzeczy, mogą prowadzić udane życie, również seksualne. W innym przypadku wskazana jest konsultacja psychologiczna, psychiatryczna oraz seksuologiczna. Terapia nastawiona jest na pracę nad emocjami oraz przepracowanie różnych sposobów radzenia sobie z nimi. Bardzo ważne jest wsparcie rodziny pacjenta, głównie jego sympatii czy współmałżonka.

Masochizm psychiczny - przyczyny, objawy, metody leczenia

W wymiarze psychicznym również możemy mówić o masochizmie. Obejmuje on zachowanie niejako podobne, jak w przypadku masochizmu seksualnego. Masochista psychiczny jest człowiekiem, który chce być stale upokarzany, poniżany, stosowanie wobec niego przemocy psychicznej to coś, na co przywala, czego potrzebuje. Ma on tendencję do prowokowania sytuacji, kiedy jest traktowany bardzo źle.

Przyczyny
Co leży wśród przyczyn takiego zachowania? Przede wszystkim mała pewność siebie, niska samoocena wychowanie przez surowych rodziców ale również pewne uszkodzenia biologiczne w mózgu.

Objawy
Taka osoba powinna być objęta specjalistyczną terapią, jej konstrukcja osobowości nie jest prawidłowa, a długotrwałe narażanie się na drwiny i poniżanie przez innych może prowadzić do negatywnych w skutkach konsekwencji, np. do depresji czy nawet samobójstwa.

Leczenie
Terapia masochizmu psychicznego obejmuje regularną terapię psychologiczną. Pacjent powinien w jej czasie pracować nad swoją samooceną, pewnością siebie ale i asertywnością oraz tworzyć pozytywny obraz swojej osoby. Nierzadko, konieczne jest cofniecie się do przeszłości, aby ustalić przyczyny takiego sposobu myślenia u pacjenta. Psycholog bardzo często poszukuje źródeł problemu w rodzinie, a dokładniej relacjach rodzinnych.

Czy to masochizm psychiczny?

Kogoś ze swoich znajomych podejrzewasz o bycie masochistą psychicznym? Odpowiedz na pytania i przekonaj się, czy Twoje przypuszczenia mogą być słuszne.

 1. Prowokuje innych do ataku na niego, do poniżania go i krytykowania.
 2. Świadomie niejako unika sytuacji przyjemnych, sukcesów, a gdy już zdarzy się sukces wydaje się, że czuje się winny, że coś mu się udało.
 3. Odtrąca wszelką pomoc i wsparcie.
 4. Wydaje się być uzależniony od ludzi, który źle go traktują.
 5. Całkowicie podporządkowuje się innym.
 6. Jest uległy i mało pewny siebie.

Zgadza się? Spokojnie, diagnoza nie została jeszcze postawiona, na razie to jedynie przypuszczenia. Namówienie tej osoby na terapię nie będzie proste, ten rodzaj masochizmu zaliczany jest do zaburzeń osobowości. W zaburzeniach tego typu rzadko chory zdaje sobie sprawę ze swojego stanu i dobrowolnie zgadza się na zaproponowaną terapię. Warto jednak obserwować tą osobę i delikatnie proponować jej skorzystanie z pomocy, np. na razie jedynie w ramach konsultacji.

Masochizm emocjonalny - przyczyny, objawy, metody leczenia

Masochizm emocjonalny nierzadko bywa mylony z psychicznym, choć są to pojęcia zupełnie różne. Skoro masochizm psychiczny można porównać do seksualnego: jednak na gruncie psychologicznym, a nie seksualnym, to masochizm emocjonalny jest tendencją do doświadczania negatywnych stanów emocjonalnych.

Objawy
Osoba nim dotknięta jest zawsze smutna, przygnębiona, stale się czymś zamartwia, użala się nad sobą. To malkontent, który może działać otoczeniu na nerwy.

Przyczyny
Przyczyn jest wiele, wśród nich wymienić można nadopiekuńczość rodziców ale i ich dominację, wrodzony pesymizm czy wychowywanie przez rodzica z depresją. Emocjonalny masochista był zwykle dzieckiem, niemającym prawa do własnego zdania, niejako uciśnionym.

Leczenie
Masochizm emocjonalny podlega leczeniu, długotrwałe pozostawanie w takim nastroju może bowiem prowadzić do poważnych w skutkach konsekwencji, np. depresji. Psycholog przeprowadzi wywiad, będzie obserwował pacjenta, wykona kilka testów psychologicznych (głównie testów osobowości oraz związanych z nastrojem i samopoczuciem). Czynić to powinien ze względu na podobieństwo emocjonalnego masochizmu do wielu innych jednostek chorobowych, zaburzeń i stanów, np. depresji ale i żałoby czy po prostu zwyczajnej chandry.

Czy to emocjonalny masochista?

Podejrzewasz, że bliska Ci osoba jest emocjonalnym masochistą? Poniżej krótki test, który pomoże Ci to zweryfikować. Zastanów się, czy ta osoba…

 1. Bardzo często przeżywa negatywne emocje.
 2. Jest stale smutna, przygnębiona, zamartwia się czymś.
 3. Często użala się nad sobą, co zaczynają mu wypominać bliscy i znajomi.
 4. Można powiedzieć, że zawsze dokonuje takich wyborów, które prowadzą do porażki.
 5. Nie chce pomocy, odtrąca każdą próbę udzielenia wsparcia.
 6. Wyrzeka się chwil przyjemnych, szczęśliwych, a nawet drobnych radości.
 7. Upaja się niejako swoim smutnym losem, nie widzi szans na pozytywne zmiany, zdaje się, że ich nie chce.
 8. Wyrzeka się swoich praw: "mi się to nie należy".
 9. Zawsze przyjmuje rolę ofiary.
 10. Wyolbrzymia nieszczęścia, a umniejsza swoje sukcesy.

Wszystko pasuje? Pamiętaj jednak, że zdiagnozowanie emocjonalnego masochizmu należy do specjalisty, warto zaproponować danej osobie konsultację psychologiczną.

Marlena Mokras
Kobieta, mama, żona, psycholog, pedagog, nauczyciel - kolejność nieprzypadkowa. Pasjonatka zdrowego stylu życia, lubiąca (chyba jak każda kobieta) śledzić trendy modowe i urodowe.

Komentarze