Wniosek o podział majątku

Wniosek o podział majątkuPodczas sprawy rozwodowej może dojść do wszczęcia postępowania w sprawie podziału majątku. Małżonkowie częstą dzielą konto bankowe, nieruchomości, innego typu własności czy nawet kredyty. Proces rozwodowy, chociaż skupiony głównie na innych aspektach pożycia małżeńskiego, również może mieć wpływ na to, jak i co zostanie małżonkom po rozwodzie przydzielone. Jak wygląda wniosek o podział majątku? Co wpływa na orzeczenie i jakie mogą być jego skutki? Odpowiadamy.

Wspólność ustawowa

Zanim przejdziemy do podziału wspólnego majątku, należy najpierw określić, co w ogóle w jego skład wchodzi. W prawie określa się wspólną część tak zwaną wspólnością ustawową. Wspólność ustawowa powstaje w chwili, kiedy zostaje zawarte małżeństwo. Od tego czasu, każdy przedmiot, który zostanie nabyty ze wspólnych środków, będzie do niej wliczany.

Warto zaznaczyć, że nie jest ważnym, który z małżonków dokonał zakupu, tak długo jak użyte zostały do tego wspólne środki. Co wchodzi w skład takiej wspólności? Wszelkie nieruchomości i ruchomości, bez względu na ich atuty.

Wspólność ustawowa może ustać w dowolnym momencie, przy zajściu odpowiednich warunków. Mowa tu o śmierci jednego z małżonków, orzeczeniu sądu, zawarcia odpowiedniej umowy majątkowej, ogłoszenia upadłości jednego małżonka, jego ubezwłasnowolnienia bądź separacji.

Co ciekawe, dopóki wspólność ustawowa nie zostanie przerwana, żaden z małżonków nie ma prawa do rozporządzania majątku bez wiedzy drugiego, bądź zbywać się go na rzecz osób trzecich. Nie można więc dokonać podziału majątku, dopóki wspólność jest wciąż w mocy. Wniosek o podział majątku jest więc jest dopiero następstwem ustania wspólności ustawowej.

Wspólność ustawowa

Kiedy składa się wniosek o podział majątku?

Wraz z rozpadem wspólności ustawowej powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Oznacza to w praktyce, że mogą oni dzielić się swoim majątkiem bez wzajemnej zgody. Niestety, rozdzielność majątkowa zazwyczaj jest przyczyną wielu konfliktów. Skutkiem rozdzielności małżonkowie zazwyczaj nie wiedzą, jak polubownie zakończyć sprawę i tym samym kierują sprawę do sądu.

Wniosek o podział majątku składamy do wydziału cywilnego sądu rejonowego, według miejsca położenia majątku. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, standardowo wymagane jest wcześniejsze ustanie wspólności majątkowej, aby wniosek ten mógł zostać rozpatrzony. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły, a mianowicie - rozwód.

Jeżeli proces rozwodowy się już rozpoczął, możemy w jego trakcie złożyć wniosek o podział majątku. Podczas procesu rozwodowego kwestia ta nie musi być wcale brana pod uwagę, o ile któryś z uczestników takiego wniosku nie złoży. Oznacza to, że proces może zakończyć się rozwodem, lecz orzeczenie nie będzie mówiło nic o podziale majątkowym.

Podział majątku może dokonać się zarówno przed rozwodem jak i w jego trakcie lub po nim. Wszystko zależy w tym przypadku od tego, kiedy zostanie złożony wniosek. Nie ma jednoznacznie określonej zasady, która nakazywałaby dokonać podziału majątku w danych okolicznościach.

Wniosek o podział majątku

Jaka może być decyzja sądu?

Składając wniosek o podział majątku musimy mieć na uwadze, że sprawa wcale nie musi potoczyć się po naszej myśli. To na drodze sądowej zostanie rozstrzygnięte, jaka część majątku przysługuje któremu z małżonków. Najczęściej, jeżeli małżonkowie są zgodni, orzeka się o podziale pół na pół.

Jeżeli natomiast któryś z małżonków uważa, że należy mu się więcej - może podczas procesu to zaznaczyć. Podstawą do uzyskania większej części majątku może być większy wkład w pożycie małżeńskie, stopień, w jakim przyczyniło się do powstania majątku oraz standardy życia, do których się przywykło. Sąd może wziąć te i inne czynniki pod uwagę, by przyznać nam większą część majątku.

Należy jednak pamiętać, że podczas takiego procesu będziemy musieli ujawnić wszelkie nasze dochody oraz wydatki. Tylko w ten sposób sąd będzie miał podstawę do orzeczenia.

Za pomoc merytoryczną w napisaniu artykułu dziękujemy adwokatowi Krzysztofowi Śpiewakowi ze Złotowa (https://adwokatspiewak.pl), specjalizującemu się m. in. w prawie rodzinnym.

Komentarze