Skutki alkoholizmu w rodzinie

Alkoholizm w rodzinieIstnieje społeczne przyzwolenie dla picia alkoholu w Polsce, zwłaszcza okazyjnego, w weekendy, w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Nikogo nie dziwi fakt, że podstawowym elementem zastawionego stołu na święta, urodziny, imieniny czy przy zwykłych spotkaniach towarzyskich jest butelka wódki lub innego alkoholu.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskazuje, że średnio mieszkaniec kraju należącego do Unii europejskiej wypija 11,3 litra czystego alkoholu rocznie. To alarmujące dane, które pokazują skalę problemu alkoholowego. Alkoholizm w rodzinie to nie problem jednostki, ale wszystkich osób, które są bliskie alkoholikowi. Jakie skutki rodzi alkoholizm w rodzinie?

Uświadomienie problemu alkoholowego

Wiele osób, które spełniają kryteria uznania ich za alkoholików, w ogóle nie dopuszcza do siebie myśli, że ma problem z nałogowym piciem alkoholu. Tymczasem, OECD wyliczyło, że przynajmniej raz w miesiącu w krajach UE upija się 30 proc. dorosłych, tj. osób powyżej 15 roku życia. W krajach należących do OECD od alkoholu uzależnionych jest aż 3,7 proc. populacji, co daje liczbę około 50 mln ludzi.

W Polsce alkoholizm jest niestety mocno rozpowszechnionym uzależnieniem. Na jednego Polaka przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu, a 35 proc. dorosłych upija się co najmniej raz w miesiącu. Alkoholizm to problem, który w istocie istnieje i nie należy go ignorować, zwłaszcza że daje wiele negatywnych skutków – dla uzależnionych i osób współuzależnionych, jak nazywane są rodziny alkoholików.

Skutki alkoholizmu - dla alkoholika i jego rodziny

Euforyczne stany po wypiciu alkoholu, możliwość oderwania się choć na pewien czas od rzeczywistości oraz liczne przyjemne doznania, jakie gwarantuje picie napojów wysokoprocentowych powodują, że coraz częściej sięgamy po alkohol. Jednak musimy mieć świadomość tego, jak szkodliwie jest nałogowe spożywanie alkoholu.

Dla alkoholika kolejne kieliszki wódki, szklanki piwa czy innych alkoholi stają się głównym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci, urazów i wielu chorób niezakaźnych. W nowym raporcie poświęconym zapobieganiu szkodliwemu spożywaniu alkoholu przygotowanym przez OECD wskazano, że do 2050 roku z powodu chorób i urazów, których przyczyną jest alkohol, średnia długość życia skróci się u alkoholików w Polsce o 1,6 roku.

Uzależnienie od alkoholu skutkuje stopniowym wyniszczeniem organizmu. Powoduje ono niewydolność w zakresie pracy układu krążenia i układy odpornościowego. Choroba alkoholowa staje się przyczyną zmian w każdym możliwym aspekcie życia alkoholika - duchowym, psychicznym, moralnym i społecznym. Nadużywanie alkoholu prowadzi do zmian w zachowaniu i psychice chorego, ponieważ etanol zawarty w napojach alkoholowych pobudza receptory w mózgu i wpływa na ich zaburzone funkcjonowanie.

Jednocześnie alkoholizm w rodzinie sprzyja zaburzeniom w prawidłowym jej funkcjonowania. Często to problem alkoholowy jednego lub kilku członków tej samej rodziny powoduje, że pojawiają się akty przemocy, niszczone są więzi z najbliższymi, a dzieci alkoholików mają długofalowe skutki dorastania w dysfunkcyjnej rodzinie - mówi się o DDA - Dorosłych Dzieciach Alkoholików, które bardzo często same miewają problemy z nałogiem alkoholowym.

Czy można uwolnić rodzinę od skutków alkoholizmu?

Jeśli w porę alkoholik zacznie się leczyć - przejdzie z własnej woli detoksykację organizmu i terapię psychologiczną - indywidualną i grupową w specjalistycznym ośrodku, jest szansa na to, że wiele skutków, jakie alkoholizm powoduje dla całej rodziny, będzie odwracalnych. Niektóre jednak pozostawiają wśród bliskich alkoholika trwałe ślady, zwłaszcza w psychice i sposobie myślenia o piciu alkoholu.

Brak odpowiedniego leczenia alkoholizmu to dla rodziny zwykle wyrok skazujący na jej dysfunkcyjne funkcjonowanie lub rozpad. Alkoholizm wpływa na zaburzenie więzi interpersonalnych - pojawiają się kłótnie alkoholika z innymi członkami rodziny, którzy często chcą dla niego jak najlepiej - skierowania na leczenie specjalistyczne. Degradacja życia rodzinnego powoduje utratę bezpieczeństwa, szczególnie odbijającą się na dzieciach, które odczuwają silną niemożność zaspokajania swoich podstawowych potrzeb. Mają zaburzone poczucie własnej wartości i skrzywiony obraz rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

Dowiedz się więcej: https://medjol.pl/leczenie/alkoholizmu.

Komentarze